درباره آزمایشگاه

 

این آزمایشگاه در سال 1385 در محله فعلی تاسیس شده است و در سال 1389 در ساختمان فعلی با 300 متر مربع زیر بنای کاری می باشد مستقر شده است.

 

 

علاوه بر آزمایشات تشخیص طبی و طرف قرارداد بودن با بیمه های مختلف آزمایشات شرکت ها و موسسات صنعتی و غیر صنعتی و همچنین انجام آزمایشات کارت سلامت رانندگان و روتین مواد مخدر از  وظائف روزانه این آزمایشگاه می باشد .

 

 

نزدیک بودن به مراکز صنعتی و ظرفیت کاری بالا و کیفیت خوب به اثبات رسیده جواب ها باعث استقبال روزافزون این مرکز شده است.

 

 

هم اکنون نیز گسترش بیشتر ظرفیت و محل آزمایشگاه و انجام آزمایشات تخصصی تر از اهداف این آزمایشگاه می باشد.