راهنمای جوابدهی آنلاین

برای مراجعین روزانه : 

 

مراجعین محترم جهت دستیابی به جواب آزمایشات به صورت آنلاین در صفحه ی اصلی در قسمت ( ورود به جوابدهی آنلاین ) مراحل زیر را انجام دهید : 

 

 1 - تیک قسمت مربوط به گزینه ی  ( برای مراجعین ) را بزنید . 

 

 2 - شماره ی پذیرش خود را در قسمت مربوطه وارد کنید .

 

 3 - شماره ی تلفن وارد شده درهنگام پذیرش را در قسمت مربوطه قرار دهید .

 

 4 - در آخر کلید ( ورود ) را بزنید .

 

 

  برای شرکت ها :

 

 مسئولین محترم جهت دستیابی به جوابدهی در قسمت ( ورود به جوابدهی آنلاین )  مراحل زیر را انجام دهید :

 

 1 - تیک مربوط به گزینه ی ( شرکت ها ) را بزنید . 

 

 2 - کلمه ی عبور شرکت مورد نظر خود را در قسمت مربوطه وارد کنید .

 

 3 -  کد عبور مشخص شده ی شرکت ، توسط آزمایشگاه را در قسمت مربوطه وارد کنید. 

 

 4 - در آخر کلید ( ورود ) را بزنید .