اخبار

خرید موتوربرق برای آزمایشگاه به علت قطعی برق در طول سال ١٤٠١/٤/٢٢
[ ادامه ]
 
خرید دستگاه اتوآنالایزر تمام اتوماتیک بیوشیمی ١٤٠١/٤/٢٢
دراین آزمایشگاه سه عدد دستگاه بیوشیمی وجود داشت که با توجه به حجم زیاد کاری تصمیم گرفتیم یک دستگاه دیگر به عنوان چهارمین دستگاه پشتیبان تهیه و مورد بهره برداری قرار گیرد تا بتوانیم با سرعتی بیشتر و زمانی کوتاه تر پاسخگوی مراجعین محترم باشیم.[ ادامه ]
 
تمدید قرارداد با شرکت محترم ایران خودرو در نهمین سال پیاپی ١٤٠١/٤/٢٢
[ ادامه ]