رهنوردان طب کار

 شرکت رهنوردان طب کار

انجام معاینات کارت سلامت رانندگان و معاینات بدو استخدام 

آدرس : تهران - کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج - چیتگر شمالی- 

خیابان جهاد - کوچه قدس 14 - پلاک 2 

تلفن : 44780705-021 

 

کروکی :